Insändare Efter stort besvär lyckades svenska myndigheter få tillgång till de ansiktsskydd vi beställt och betalat från Tyskland. Svenska regeringen tvingades ingripa för att se till att skydden kom fram. Samtidigt skickade Kina och Ryssland stora flygplan med mängder av gratis medicinsk utrustning till det hårt drabbade Italien. Var det inte meningen med EU att länderna i Europa skulle stötta och hjälpa varandra? 

Carsten Ryytty