Situationen är olycklig. Å ena sidan är begränsad skyddsjakt den enda jakt som är tillåten på säl. Å andra sidan har vi en sälpopulation som växer kraftigt med negativa effekter för både fiskbestånd och yrkesfiskare.

Mitt emellan står EU:s förbud mot handel med sälprodukter, som innebär att den som jagar säl varken får tillvara ta köttet eller skinnet för att sälja det. För det räcker naturligtvis inte att tillåta licensjakt om det inte finns tillräckliga incitament att jaga. Ska Sverige få kontroll över de växande sälstammarna måste de skjutna sälarna också få ett ekonomiskt värde, i fom av kött och skinn.

Fiskerinäringen i Bottenviken har länge slagit larm om kraftigt minskande bestånd av lax, löja och strömming och skador på nät och andra fiskeredskap.

I tisdags (4/12) berättade Kuriren att riksdagsledamoten Mattias Karlsson (M) från Luleå i en motion föreslår att det införs licensjakt på säl.

”Uppenbarligen är det så att Kalix löjrom som varumärke hotas när det finns så oerhört liten tillgång på löja. Vi har surströmmingen också där fiskerinäringen märker att det försvinner fångst i en omfattning man inte sett tidigare, men de upplever att samhället inte tar det här på allvar”, sade Karlsson.

Fler politiker borde lyssna på yrkesfikarna. Politiken har länge utgått från att sälen fortfarande är ett utrotningshotat djur, som en följd av miljögifter, sjukdomar och ett hårt jakttryck. Det är en verklighetsbild som skulle behöva uppdateras.

Bestånden har återhämtat sig kraftigt sedan 1980-talets säldöd så att det i dag finns cirka 25 000 vikare och uppemot 55 000 gråsälar i Östersjön och i samband med detta ökar även skadorna för fiskerinäringen. Ungefär 1 000 nya vikare föds per år. För gråsälar ligger tillväxten på ungefär 4 000 per år.

Naturvårdsverket gjorde redan 2013 bedömningen att ökad säljakt kunde införas och

att licensjakt skulle vara förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv. Ändå har riksdagen inte fattat något beslut om att tillåta licensjakt. I stället bereds förslaget fortfarande på Näringsdepartementet.

Engagemanget i frågan har varit svagt, inte minst från den rödgröna regeringen. Det vore utmärkt om Mattias Karlssons initiativ kunde få ut fler politiker på banan.