Se möjligheterna med centrumhandel

3 augusti 2019 06:00

Centrumhandeln i Luleå är tyvärr på väg att tyna bort. Storheden växer samtidigt. Men då får vi som bor i de ”bortglömda stadsdelarna” som Hertsön, Örnäset, Skurholmen och Svartöstaden allt längre bort att handla. Påföljden blir naturligtvis mer bilkörning.

Kommunledningen verkar mest titta på och låta det hända, även om det via regleringar finns möjlighet att styra handeln. Det vapnet har de gett upp av nån anledning.

Desto mer glädjande att det ändå finns företag som ser en affärsmässig fördel med att ligga i närheten av ovannämnda stadsdelar. Nämligen Tyska Lidl som skippar Storheden och placerar sig i Malmudden istället. Så ett stort tack till dem som såg till att etableringen blir verklighet.

Jag hoppas mer företag ser möjligheter bortanför Storheden också. Då skulle Luleå bli en mer levande stad utan att allt ska koncentreras till ett ställe.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Luleå, en levande stad