Schabbla inte bort Musikens Makt

31 oktober 2019 06:00

Luleås kulturpolitiker är överens, från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna, att kommunen inte har råd att skjuta till 350 000 kronor extra för att behålla Musikens Makt, som alla (utom SD) säger sig gilla. Däremot är planen att satsa 3,2 milj kr för att arrangera Hamnfestivalen ännu ett år, utan någon debatt om prioriteringen mellan de två. 

Eller att de kommunala bolagens sponsring räknas som externa intäkter i Hamnfestivalens budget. Luleå Energi, Lumire, Lunet och LLT bidrar tillsammans med 150 000–200 000 kronor. Den verkliga insatsen är alltså 3,4 miljoner kronor, plus alla dolda kostnader som inte redovisas när kommunen själv arrangerar. Det ska ställas mot de 1,8 milj kronor som Musikens Makt skulle kosta kommunen.

 

Frågan är om kommunen över huvud taget ska göra arrangemang med alkoholservering. Inte heller den saken verkar någon av våra politiker ha reflekterat över. I alla fall inte offentligt. Jag har full respekt för att nämnden måste spara, men som politiskt ansvarig måste man kunna hantera två frågor samtidigt och prioritera utifrån värderingar och visioner.

I framtiden ska stadsfesten upphandlas meddelar nämndens ordförande. Fast det sa kommunstyrelsen redan för fem år sedan när Luleå Expo avvecklades, utan att något hände, utom att tekniska förvaltningen blev festivalarrangör. Men nu ska kommunen inte längre arrangera, utan ”möjliggöra”, det vill säga förlita sig på nya aktörer som kan göra mer av mindre. Som en av de ledande politikerna sa till mig: ”Jag satsar helst på arrangemang där föreningar jobbar gratis, för då får kommunen mer för pengarna”. Man tar sig för pannan! Överfört till andra verksamheter blir uttalandet absurt. Men när det gäller kultur är det mera regel än undantag att man förväntar sig billig eller gratis arbetskraft. 

Kultur- och fritidsnämndens ledning har hakat upp sig på personalkostnaderna för Musikens Makt. Som att det skulle gå att ordna en musikfestival utan kompetent personal i de olika funktioner som krävs för ett evenemang i den klassen. Det är inget för amatörer. Musikens Makt är en proffesionellt arrangerad musikfestival, av en ideell förening, det vill säga utan vinstintresse. Jag har hanterat festivalens ekonomi under alla år och är väl insatt. Ett evenemang som Musikens Makt skulle bli betydligt dyrare i kommunal regi, om alla kostnader räknades. Om nu inte politikerna säger samma sak till de kommunanställda: Sänk era löner eller jobba gratis!

 

Nu håller Luleås politiker på att schabbla bort Musikens Makt, en festival med själ och hjärta. När det kommunala bidraget till stadsfesten sänks lär det blir än mera kommers och mindre kultur på Luleås gator. Jag vet inte om det redan är för sent, men hoppas att det finns så mycket klokskap att politikerna kan ompröva sina prioriteringar så att Luleå får behålla Sveriges finaste musikfestival.

Jan Palo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial