Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och det är oerhört viktigt att använda sin rösträtt. Europa har under de senaste åren präglats av finanskris och de personliga tragedierna i dess spår har duggat tätt. Som en följd ser vi hur de främlingsfientliga och nationalistiska partierna går framåt både i Europa och hemma i Sverige.

Europa står inför ofantliga utmaningar. För att komma tillrätta med problemen behövs ett nytt progressivt styre. Åtstramningspolitiken måste få ett slut och solidariteten måste åter få stå i centrum. Ett inkluderande Europa där människor inte tvingas konkurrera med sänkta löner, dåliga arbetsvillkor, otillräckligt socialt skydd och orättvis beskattning. Europas sysselsättningspolitik ska baseras på jämlikhet och trygga anställningar.

Gå och rösta den 25 maj, om inte annat, för att hålla tillbaks de rasistiska och nationalistiska krafter som växer i Europa. Låt inte vårt Europaparlament styras av människor som inte delar värderingen om alla människors lika värde.