Rikets säkerhet ska inte säljas på auktion

Huawei bör betraktas som ett verktyg för det kinesiska kommunistpartiet.

12 februari 2020 06:00

Trots skärpningar av säkerhetskraven finns inget definitivt hinder för kinesiska Huawei att bygga det svenska 5G-nätet. Det meddelades nyligen av Post- och telestyrelsen, PTS, som presenterade regelverket för licensiering av 5G. Det innebär att viktig infrastruktur kan falla under det kinesiska kommunistpartiets kontroll.

Licenser för 5G kommer att tilldelas genom auktion 13 oktober. Det nya regelverket innebär att PTS kan förhandspröva intresserade bolag ur säkerhetssynpunkt. En prövning som kan leda till utestängning från auktionen. Dessutom ska myndigheten samråda med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Att inga specifika aktörer pekas ut är rimligt då regelverk bör vara generella. Dessutom kan säkerhetshoten förändras under den 25-årsperiod som detta ska gälla, vilket kräver flexibilitet. Dock är reglerna inte tillräckligt tydliga för att slutgiltigt avvärja det uppenbara säkerhetshot som Huawei innebär i dag.

I frågor om nationell säkerhet måste alla kinesiska företag hjälpa säkerhetstjänsten enligt 2014 års kontraspionagelag och 2017 års lag om nationell underrättelseverksamhet. Vad nationell säkerhet betyder är upp till säkerhetstjänsten, och därmed kommunistpartiet, att bestämma. Det vore naivt att utgå från att denna möjlighet inte skulle utnyttjas.

Huawei specifikt är dessutom i beroendeställning till kinesiska staten. Wall Street Journal rapporterade i december (25/12) att företaget har fått ekonomiskt stöd på upp till 75 miljarder dollar av kinesiska myndigheter.

Grundaren av Huawei, Ren Zhengfei, har sagt att som privat bolag är det självständigt från staten och att ledningen inte vill kompromettera sina kunder. Emellertid ägs företaget till 99 procent av en så kallad fackföreningskommitté. Vad denna organisation egentligen är finns ingen offentlig information om. Men fackföreningar utanför statens kontroll är olagliga i Kina.

Att kinesiska staten hyser ett särskilt intresse för företaget visas också av de påtryckningar som gjorts mot andra länder. De kinesiska ambassadörerna till både Färöarna och Tyskland har hotat med repressalier om Huawei inte tillåts bygga 5G i dessa länder.

Om Huawei tillåts bygga 5G i Sverige riskerar vi således att ge kontroll över grundläggande infrastruktur till Kinas regim. Den kan utnyttjas dels för att avlyssna kommunikation dels potentiellt för att sabotera allt vanligare uppkopplad teknologi såsom självkörande bilar.

När 5G-nätverket väl är byggt är det för sent för att backa. För att undvika framtida säkerhetsbrister bör regeringen garantera att företag som Huawei direkt stängs ute från att bygga 5G när licenserna auktioneras ut i oktober.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!