Ledare Sverige har över en miljon enmans- och mikroföretag med upp till nio anställda. Där skapas enorma värden som bygger det svenska välståndet. Ändå är regeringens ekonomiska krisåtgärder framtagna nästan enbart för storföretagen.

Det är inte att undra på. Socialdemokraterna har en historisk koppling till storföretagen. Moderaterna har dock en annan historia där företagandet är en naturlig del av perspektivet. Det har visat sig särskilt viktigt nu när statens gracer ska fördelas för att mildra effekterna av krisen.

På måndagsförmiddagen presenterade M ett antal konkreta förslag för att hjälpa också de mindre företagen. 

Moderaterna vill till att börja med att regeringen ändrar sitt befintliga förslag till ändringsbudget. 

Räntan för uppskjutna skatteinbetalningar, som föreslås hamna på 6,6 procent av det uppskjutna beloppet, sänks eller tas bort helt. Familje-, bemannings- och välfärdsföretag föreslås omfattas av reglerna för korttidspermittering. Därtill vill M att ett särskilt stödsystem för enmansföretag tas fram. Alltigenom rimliga förslag.

Moderaternas egna förslag går bland annat ut på att uppskjutna inbetalningar inte räcker till. Ska företag räddas undan konkurs och anställda undan uppsägningar kommer en del direkta stöd att krävas. M föreslår därför att arbetsgivaravgifterna som ska betalas in 12 april och 12 maj inte bara skjuts upp utan ställs in. Det skulle innebära ett viktigt tillskott för många företag.

Dessutom vill M att staten ska gå in och betala en del av lokalhyran för företag i besöksnäringen och sällanköpshandeln, två branscher där lokaler och personal är de tyngsta utgifterna. Rädslan är att konkurser i dessa sektorer skulle utlösa en kris i fastighetsbranschen. Förslaget bygger därför på att även den branschen bidrar. För varje krona som fastighetsägaren sänker hyran med skulle staten enligt förslaget stå för det dubbla upp till hälften av den ursprungliga hyran. 

För att försäkra även de mindre företagens likviditet såväl som solvensgrad vill M inrätta en företagsakut. Därigenom ska företagen erbjudas statliga lånegarantier för att kunna få tillgång till lån via banksystemet. Garantierna innebär att staten står för 90 procent av risken.

Lån kan lösa vissa problem, men inte alla. För företag som skulle få solvensproblem med ökade lån vill M inrätta vad de kallar en statlig riskkapitalfond. Det leder dock lätt tanken fel. Det handlar om ett automatiserat förfarande där staten går in som delägare i företag genom köp av preferensaktier. Efter krisen löser företagen sedan ut staten igen som därmed får tillbaka sina pengar om företaget räddas.

Åtgärderna som Moderaterna föreslår är goda och överensstämmer huvudsakligen med vad Kurirens ledarsida nyligen önskade se av regeringen. Det är viktigt att krisåtgärderna inte stänger ute de mindre företagen, det skulle få enorma ekonomiska konsekvenser. Regeringen gör bäst i att lyssna på Moderaterna som agerar inte som konkurrent utan som rådgivare för att åtgärderna som till slut vidtas ska bli så bra för Sverige som möjligt. För tillfället spelar alla i samma lag. Ta vara på det.