Norrbotten behöver bättre snabbare vägar

Om de ekonomiska resurserna inte räcker till för att Trafikverket ska kunna åtgärda säkerhetsproblemen i vägmiljön och bygga mitträcken där det måste till så behöver Trafikverket mer pengar.

30 oktober 2019 06:00

Det svenska vägnätet är Sveriges blodomlopp. Att vägarna som finns kors och tvärs över hela landet fungerar och är i gott skick är avgörande för landets ekonomiska överlevnad.

Därför är det mycket beklagligt att vägnätet tillåtits förfalla till den grad att Trafikverket med hänvisning till trafiksäkerhetsskäl fattat beslut om att sänka hastighetsbegränsningen på över 100 mil väg runt om i landet.

Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har enligt Trafikverket mycket trafik. Trafikverket räknar med att hastighetssänkningarna ger ökade restider på tre miljoner timmar varje år, vilket innebär en ansenlig samhällsekonomisk kostnad.

För Norrbottens del innebär det att åtta vägsträckor inom kort kommer att skyltas om från 90 km/tim till 80 km/tim. Det förvånar egentligen inte med tanke på hur eftersatt länets vägnät är.

Enligt Motormännens senaste vägkvalitetsrapport, som mäter ytomjämnheten i vägnätet, är Norrbotten det län som näst efter Västerbotten har de sämsta vägarna i landet.

Riksväg 99 i Norrbotten är undersökningens allra sämsta riksväg. Av europavägarna håller E45 genom bland annat Norrbotten den lägsta kvaliteten i landet. Även E10 i Norrbotten återfinns också på Motormännens lista över de tio sämsta europavägsavsnitten.

Norrbotten är glest befolkat och starkt beroende av basindustrin. Då är det avgörande att det finns goda vägar att transportera gods till industrier och norrbottningar till jobb, skolor och fritidsaktiviteter på. Säkra och fungerande vägar är en nödvändighet i ett stort och transportbundet län som Norrbotten.

Om Trafikverket anser att vägarna i länet inte håller måttet så måste de underhållas och repareras. Om de ekonomiska resurserna inte räcker till för att Trafikverket ska kunna åtgärda problemen i vägmiljön och bygga mitträcken där det måste till så behöver Trafikverket mer pengar. För norrbottningarna behöver verkligen inte långsammare och sämre vägar.

I stället för att lägga enorma resurser på samhällsekonomiskt mycket olönsamma höghastighetståg mellan storstäderna borde trafiksäkerhetshöjande åtgärder i hela landets vägnät prioriteras. Fortsätter vägunderhållet att eftersättas dröjer det annars inte många år innan hastighetsbegränsningen av trafiksäkerhetsskäl måste sänkas från 80 km/tim till 70 km/tim.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson