"Man" blir "person" i svenskan

25 maj 2019 06:00

Jag läser en artikel i Norrbottens-Kuriren och möter ett nytt, märkligt uttryck: "tjänsteperson”.

I alla år som skribent, har jag inte stött på denna märkligt revisionistiska hållning till svenska språket.

Ett av de svenska ord som importerats/lånats in till flest andra språk, är ordet ”ombudsman”. Ordet är uppenbarligen icke är politiskt korekt, det skall väl heta ”ombudsperson” för att passa språkets trendsättare.

I konsekvensens namn, får vi då en hel del nya begrepp att förhålla oss till:

Brandman blir brandperson, äkta man blir äkta person, grodman blir grodperson, sjöman blir sjöperson.

Förvisso låter det, både skrattretande och oseriöst, men konsekvent.

Måtte detta aldrig bli norm och infört i skolans läroplan.

Tommy Eriksson

Författare och

Samhällsdebattör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!