Lyssna och ompröva för samhällets skull

18 maj 2019 06:00

Det svenska samhället bygger på tillit, tillit mellan människor och mellan människor och institutioner. Tillit är något fint och när det finns tillit fungerar samhället friktionsfritt, det är grunden i vårt samhälle. Det är dock inget som uppstår av sig självt utan det tar lång tid att bygga upp. Tillit uppstår när människor hör och ser varandra och när ärlighet råder.

Tillit är dock en färskvara och det som byggts upp under lång tid kan snabbt raseras. Om människor inte blir hörda och sedda, om människor som är i beroendeställning i förhållande till samhällets institutioner blir lurade, överkörda och ignorerade då raseras tilliten snabbt. Vi har alla ansvar för att bevara och skydda tilliten i vårt samhälle, men våra folkvalda politiker har ett speciellt stort ansvar. Ni måste vara föredömen och vi måste kunna lita på er, ni ska ju finnas där för oss.

Därför är det så viktigt att ni politiker tar ansvar för samhället och lyssnar på människorna och går dem till mötes. Om opinionen är stark så måste ni ta er tid att lyssna och omvärdera, det finns aldrig bara en väg att gå.

Lyssna nu på opinionen, dra i handbromsen och ompröva beslutet om nedläggning av skolor och förskolor på landsbygden. Var modiga och våga ändra er för detta är inte bara en utbildningsfråga det är en fråga om hela samhället, det är tydligt då engagemanget är stort även bland de som inte själva berörs.

Ingela Lindqvist Jämtön, Vitådalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!