Lokaler före personal

31 oktober 2019 06:00

Apropå insändaren ”Därför bör Luleå kommun äga sina lokaler”, publicerad i Kuriren 26 oktober.
Eftersom det redan finns skolor i de storlekar och lägen som lärarna anser är attraktiva att arbeta på (mindre skolor) = skolor som ägs av kommunen, skolor som är nästan avskrivna och alltså har en lägre lokalkostnad, jämfört med vad kostnaden blir för att låta privata intressen bygga nya skolor i en storlek (400-500 elever) som många lärare inte vill arbeta på. Då kan man ju egentligen säga att S (+ M) väljer lokaler FÖRE personal, och att de anser att vinsten för privata intressen (typ Hemsö) är viktigare än lärarnas arbetsmiljö….

Maria Arnqvist

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial