Insändare Hur kommer det sig att trots att nio miljoner av landets tio miljoner innevånare bor utanför de urbaniserade storstadsområdena vill inte den rödgröna Löfvenministären satsa på en adekvat infrastruktur i dessa områden. Det kommer aldrig att finnas gångavstånd till en tunnelbana i Antnäs eller Korpikylä, till exempel.

Ändå verkar det bara vara spårbunden trafik som ges existensutrymme.

De vidlyftiga försäkringarna om att ”Hela Sverige skall leva” ekar allt tommare.

Det var tydligen inte ens en målsättning.

Tommy Eriksson, Luleå