Debatt Släpp prestigen och låt folket få rösta om skolans framtid i Luleå. Gör sedan någonting bra av röstresultatet! Det är mitt råd till de valda i kommunfullmäktige i Luleå.

 

Inom kort ska fullmäktige besluta om det blir en folkomröstning i Luleå eller inte. Mitt parti Socialdemokraterna (tillsammans med Moderaterna) har hittills sagt nej till folkomröstning medan övriga partier är positiva till en sådan. Det är andra gången på kort tid som denna fråga ska prövas i fullmäktige, förra gången beslutade majoriteten att avslå folkomröstningen. Denna gång räcker det att en tredjedel av fullmäktiges ledamöter röstar ja, så blir det folkomröstning. 

 

Skolfrågan i Luleå har diskuterats intensivt de senaste fem åren. Skolan har skapat ett stort och djupt engagemang från medborgarnas sida, inte minst från dem som bor på landsbygden, men den har också kostat mycket kraft och energi från politiker och tjänstemän i kommunen, energi som med säkerhet behövts bättre i andra frågor. 

 

De som bor på landsbygden vet av egen erfarenhet hur mycket skolan betyder för det dagliga livspusslet. Landsbygden behöver sin skola och sin service annars ökar risken att folk flyttar därifrån. Om skolan ska fungera pedagogiskt finns det självklart en undre gräns för elevantalet, men som påpekats från många håll, antalet elever är inget problem i exempelvis Vitå eller Klöverträsk. 

 

Det är inte första gången Luleå kommun står inför ett beslut om folkomröstning. 2003 beslutade fullmäktige att genomföra en omröstning om Smedjegatan, en omröstning som gav politikerna god vägledning och som slutade lyckligt. Även en folkomröstning om skolan kan sluta på ett bra sätt, men då måste man först släppa prestigen.