Kristdemokratiska studentförbundet ser jämställdhet som ett självklart mål och vi strävar ständigt för att motverka ojämlikhet i samhället. Vi oroas mycket över den kvoteringsivrande utvecklingen i svensk politik. Jämställdhet innebär för oss att alla ges samma möjligheter. Ingen person eller grupp ska särbehandlas eller nedprioriteras. Kvotering däremot, är per definition särbehandling och diskriminering. Kvotering och ojämlikhet går hand i hand, eftersom utgångspunkten för dem båda är att en viss grupp ges företräde före en annan.

Det sägs ofta att kvotering ska främja en mer likartad könsfördelning och därmed jämställdhet. Här blandar man dock ihop begreppet jämställdhet med likformighet. Likformighet och jämställdhet är på inget sätt synonymer. Likformigheten förnekar människors unika och individuella talanger och kompetenser, men jämställdheten ger alla förutsättningar att utveckla just sina gåvor och talanger.

Socialdemokraterna har länge varit starka kvoteringsivrare, det är ingen nyhet. Allt mellan vilka ledamöter som ska ta plats i bolagsstyrelser, till vilken förälder som ska vara hemma med sina barn, tycks kunna detaljstyras av socialisterna. I ett jämställt samhälle tycker vi Kristdemokratiska studenter att den mest lämpade personen borde få ta plats i bolagsstyrelsen eller vara hemma med sitt barn, men så är det inte i Socialdemokraternas Sverige.

Genom kvotering reduceras människan till enbart en symbol för sitt kön. Personliga och individuella kompetenser och meriter får stå tillbaka för om man är kvinna eller man. Vi unga Kristdemokrater tycker att detta är absurt och väldigt fel. Som studenter och framtidens arbetstagare vill vi bli bedömda efter vad vi kan, inte efter vilket kön vi tillhör.

Kvinnor som kvoteras in kommer alltid att kunna ifrågasättas och deras positioner betvivlas. Kanske skulle deras platser egentligen ha intagits av andra, om det vid rekryteringen dömts jämlikt efter kompetens istället för efter kön? Detta gör att även de kvinnor som konkurrensmässigt förtjänat sina platser förlorar förtroende och mandat. Kvotering är inte jämställdhet, män och kvinnor bedöms ju i helt olika kvotgrupper!

Vi Kristdemokratiska stundeter vill inte att kvotering ska ha någon inverkan när vi söker jobb, utbildning eller bildar familj i framtiden. Att förespråka kvotering är paradoxalt i ett jämställdhetssträvande Sverige, det är diskriminerande och reducerande. Kristdemokratiska studentförbundet står för jämställdhet, vi är emot kvotering.