Krafttag mot djurrättsaktivister behövs

Djurrättsaktivisternas attacker fortsätter. Ska jägare och lantbrukare kunna sova gott om nätterna krävs att samhället tydligare markerar mot de organisationer som står bakom de kriminella handlingarna.

2 augusti 2019 17:00

GÄST. Svenska Dagbladet (31/7) kunde häromdagen berätta om att en organiserad aktionsgrupp mot jakt har vandaliserat och vält hundratals jakttorn i hela landet, bland annat i Kalix. Gruppen säger sig inte sky några medel för att skydda djuren.

Brotten är obehagliga, för det handlar inte bara om skadegörelse. Det är organiserade aktioner i syfte att skrämma och potentiellt skada jägare. Detta skapar en stor otrygghet för landets jägare.

Och mönstren känns igen från de senaste årens attacker mot svenska bönder. Bara de senaste tre åren har det skett över 200 dåd mot lantbrukare i form av bland annat intrång i bostäder, mordhot, telefonterror och till och med misshandel och anlagda bränder (SvD 22/1).

En delvis överslätande samhällelig attityd har gjort att djurrättsaktivisterna fått hållas. Självklart har man rätt att tycka att det är fel att döda och äta djur. Men detta handlar inte om vanlig politisk aktivism, utan kriminella handlingar. LRF:s ordförande Palle Borgström beskrev djurrättsrörelsens bristfälliga moral i en debattartikel i Aftonbladet (17/12): ”Under täckmanteln civil olydnad, ger de sig på enskilda personer som bedriver en fullt laglig verksamhet, för att man inte tycker att den stämmer överens med den egna övertygelsen.”

Palle Borgström berättar också att många lantbrukare inte vågar anmäla hoten och att de som ändå vågat driva fallen rättsligt mötts av maskerade och hotfulla personer med bengaliska eldar och kameror på väg in i rättssalen.

Dessa terroriserande djurrättsgrupper bör bevakas lika hårt som andra organisationer som begår politisk motiverade brott. Och vid sidan av fler poliser bör förbättrade möjligheter till kameraövervakning och straffskärpning övervägas. En särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet är ett annat förslag som lyfts.

Jägare och lantbrukare måste tryggt kunna bedriva sina viktiga verksamheter. Denna rättighet ska inte en liten fanatisk grupp tillåtas äventyra.

Sabotörerna måste hur som helst lagföras, för annars kan fanatismen och brottsligheten eskalera. Och i värsta fall nöjer de sig då inte med att ge sig på jakttornen.

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tony Gunnarsson