Kontanter - ett oslagbart bytesmedel

11 november 2017 06:00

Våra svenska bankers anslag mot oss konsumenter och våra möjligheter att använda kontanter, vår svenska valuta, våra svenska mynt och sedlar i olika sammanhang väcker allt allvarligare frågor.

Våra svenska banker agerar med som det förefaller det politiska etablissemangets tysta godkännande. I vilket annat europeiskt land ser vi allt större svårigheter för medborgarna att använda kontanter och därmed det egna landets officiella valuta?

Fundera över detta behöver vi alla göra. Ser vi i Sverige ett "kontrollsamhället" växa fram som sätter den personliga integriteten på undantag?

Vi ser snart sagt dagligen destruktiva och kriminella element attackera de "nät" och datorer vi och inte minst våra banker förlitar sig på.

Kontanter eller penningar, det oslagbara bytesmedel människor sedan årtusenden använt sig av, kan av nödvändighet komma att behövas. Vad gör vi när "nätet" ligger nere? Detta kan inträffa när vi köar på apoteket för att hämta ut livsnödvändig medicin eller i matbutiken när vi ska betala vår matkasse.

Nätattacker kan i ett ännu vidare perspektiv betyda att våra matbutiker gapar tomma när nödvändiga transporter från utlandet upphör att fungera på grund av att "logistiken" upphör att fungera.

Sett ur perspektivet att våra "nät" och datorer visat sig så sårbara kan möjligheten att använda kontanter således sägas utgöra en nationell säkerhetsfråga.

Vad kan vi medborgare då göra i brist på agerande från det politiska etablissemanget?

Alla kan vi som undertecknad se till att i olika sammanhang använda kontanter. Vägrar exempelvis banker, butiker eller näringsställen att ta emot våra kontanter finns det anledning att stå på sig. Hjälper inte detta finns anledning att som konsumenter gynna inrättningar med mer positiv inställning till kontanter och därmed följande "klirr i kassan"!

Jag skulle vid ett tillfälle betala en restaurangnota och fick beskedet att det endast var möjligt att betala med kort. Då jag saknade kort och önskade betala med kontanter, meddelade jag personalen detta. Restaurangen uppmanades samtidigt med tanke på den situation som uppstått att skicka mig en en faktura. Inför detta alternativ öppnades trots allt möjligheter att betala med kontanter.

Till sist tror undertecknad och säkert många med mig att penningarna "som bytesmedel" under överskådlig tid ska finnas kvar. Att byta varor med varandra synes för närvarande inte vara ett särskilt gångbart eller rationellt alternativ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!