Kommunens information vilseleder Luleåborna

17 oktober 2019 06:00

Många Luleåbor har reagerat på kartbilden i senaste ”Vårt Luleå” 3/19 sid 12, med påståendet att banan ”ska byggas så att den passerar flygplatsen, det så kallade östra alternativet”. Det är statliga Trafikverket som beslutar om dragningen, inte kommunen. Trafikverkets senaste utredning förordar det västra alternativet med bro över älven vid Gäddvik. Att man ändrar sig från Öst till Väst beror på att bron över Svartösundet i Öst gör att sjötrafiken till Luleå Hamn inte kan säkerställas vid svåra isvintrar. Stänger hamnen drabbas länet hårt. 

Kustjärnvägen mot Kalix redovisas på kartbilden som enda alternativ. Enligt Trafikverket finns den inte med i någon plan och saknar finansiering. Banan norrut från Luleå C går enligt TRV:s fördjupade utredning via Boden på befintliga spår. Det är osannolikt att Kustbanan blir av enligt TRV. 

Det är tråkigt med vilseledande information när översiktsplanen äntligen presenteras för Luleås alla hushåll. Man får intrycket av att ställas inför fullbordat faktum. Norrbotniabanans dragning från Södra Gäddvik till Luleå C är den kanske viktigaste och mest kontroversiella frågan i hela planen. Den bör undersökas och debatteras med klokskap och eftertanke. 

Chansen finns kvar att påverka beslutet, som alltså ska fattas av Trafikverket. Använd utställningstiden fram till 8 december till att visa vad du eller din förening anser! Utställningen är i Stadshuset. Trafikverkets fördjupade utredning och slutrapport JU 160 finns att ladda hem på deras hemsida. Själv föreslår jag att båda alternativen hålls öppna så länge som möjligt, även om jag just nu är övertygad om att det västra är både billigast och bäst för Luleå och hela Norrbotten! 

Hans Tirsen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial