Klart att det behövs en ny överenskommelse

Om inget förändras kommer minskad kärnkraftsproduktion i Sverige att direkt ersättas med importerad tysk kolkraft och/eller rysk gas. Det betyder dyrare och smutsigare el.

29 november 2019 06:00

I den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som slöts 2016 mellan alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Liberalerna är ett av målen hundra procent ”förnybar” energiproduktion 2040.

Det målet, bland flera andra, vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna snabbt omförhandla och ändra till hundra procent ”fossilfritt”, för att även inkludera kärnkraften, skriver partiledarna för M, KD och L på Dagens Nyheters debattsida.

”Våra partier har under drygt ett halvår krävt en ny energiöverenskommelse som klarar av att lösa dagens energipolitiska samhällsproblem. Vi har presenterat konkreta politiska förslag på allt från forskning och elmarknad till kraftvärme och kärnkraft, och hur dessa reformer skulle kunna genomföras. Under dessa månader har inga nya förslag presenterats från regeringen och inga förhandlingar har förts ”

Om en ny uppgörelse inte är klar inom en månad hotar Moderaterna och Kristdemokraterna med att lämna energiöverenskommelsen. Det gör man rätt i. Den tid att vänta in utvecklingen av förnybara lösningar som energiminister Anders Ygeman (S) brukar hänvisa till finns inte.

Kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 stängs vid årsskiftet och under nästa år. Vårt behov av el blir dock inte mindre, inte minst på grund av industrins hängivna arbete med att befria sig från fossil energi. Och det finns långt ifrån tillräckligt med förnybara energikällor för att täcka upp för produktionsbortfallet. Som FN:s klimatpanel IPCC konstaterar så måste kärnkraften stå för en större andel av energiförsörjningen om målet om att begränsa den globala uppvärmningen ska vara nåbart.

Viljan till enighet och att våda ingångna överenskommelser är i grund och botten bra. Energipolitiken förtjänar långsiktighet och bred parlamentarisk uppslutning. Det betyder dock inte att uppgörelsen från sommaren 2016 ska ­anses omöjlig att förbättra, särskilt inte när det sakpolitiskt torde gå att samla en förkrossande riksdagsmajoritet (bestående av M, KD, L, SD och S) för att fasa ut slutdatumet för kärnkraft och jämna ut konkurrensen på elmarknaden genom att justera villkoren för elcertifikaten som i dag enbart gynnar förnybar elproduktion.

Om inget förändras kommer minskad kärnkraftsproduktion att direkt ersättas med importerad tysk kolkraft och/eller rysk gas. Det betyder dyrare, smutsigare och mindre leveranssäker el, i utbyte mot ett renare samvete för kärnkraftsmotståndarna i Miljöpartiet och Centerpartiet.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson