Kasta inte yxan i sjön

17 oktober 2019 06:00

Musikens Makt kanske borde söka sig mera mot näringslivet för att hitta sponsorer till sitt arrangemang. Med tanke på hur lovordat arrangemanget är bland besökarna så borde det inte alltför svårt att hitta företag i näringslivet som vill synas och förknippas med arrangemanget som en god marknadsföring av sig själva. Att förlita sig på kommunala bidrag är nog ingen bra väg att gå om man vill ha ett stabilt arrangemang med tanke på den dåliga utveckling som kommunens ekonomi har haft de senaste åren och ser ut komma att fortsätta ha under överskådlig tid framåt. 
Kasta bara inte yxan i sjön utan försök hitta er huvudsakliga finansiering på annat håll istället. Arrangemanget behövs vid sidan av den av kommunen arrangerade Hamnfestivalen som konkurrerar om samma pengar från den kommunala kassan.
Ulf
 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial