Jorden behöver er!

19 mars 2019 06:00

Tack ungdomar för engagemanget i klimatfrågan. Äntligen kommer något att hända. Om inte, nästa val är ni röstberättigade och ni är framtidens makthavare.

Förbered er och ta in all kunskap ni kan på alla områden. Jordklotet behöver er. Mänskligheten behöver er. Ni är viktiga, när nuvarande ”system” inte visar sig fungera.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
SUV-skam