Redan 1998 redovisades i boken ”Globaliseringsfällan” beräkningar som visade att 20 procent av befolkningen skulle räcka för att hålla världsekonomin igång. Nu år 2014 lever allt fler människor utan fast arbete i en osäker, eller prekär situation. Ett ”prekariat" växer, som är en grogrund för psykiska problem, för kriminalitet och även för fascism!

Det supereffektiva samhället, som hålls igång av ett fåtal, är dock ohållbart med hänsyn till resursförbrukning och klimat med mera. Det vet vi. Var skall de nya jobben skapas?

Vården har varit en lösning, men vi kan inte leva bara på att vårda varandra, ekonomin begränsar. Flera förslag finns för att förena jobb och klimat: Bygg bostäder, bygg om och satsa inom energi och infrastruktur - viktiga möjligheter - men byggnation kräver mycketkapital, resurser och specialkompetens och ger inte alla de jobb som behövs.

Växter skapar nya resurser med hjälp av solenergi och koldioxid från atmosfären, men dagens jordbruk är extremt kapitalkrävande och ger bara jobb åt några få procent av Sveriges befolkning samtidigt som maten totalt svarar för en fjärdedel av våra klimatutsläpp. Vi

behöver arbeten som minskar klimatpåverkan utan att kräva flera miljoner i investering per anställd, som passar de arbetslösa och ger bättre hälsa. Var finns dessa jobb?

Sociala företag är inriktade på att skapa jobb. De växer och ger jobb inom återvinning och annat som förbättrar både den sociala situationen och miljön. Men också sociala företag behöver utveckla effektivitet och förmåga att betala löner, till exempel lära sig mer om att nyttja växternas förmåga att skapa nya resurser med hjälp av solenergi och koldioxid från atmosfären, utan att göra av med så mycket fossil energi, mer om kretslopp för olika restprodukter och om att producera hälsosam lokal mat.

I Luleå finns sociala företag som sysslar med trädgårdsodling och husdjur och med att sälja alternativ mat. Sedan 2006 driver det sociala företaget Ekoringen en trädgårdsodling och ett kombinerat växt- och fårhus några kilometer från Luleå centrum. Ekoringen har nu en avläggare i Nacka, som heter OMS ­- Odla med solen eller Omställning Fisksätra.

I Luleå finns goda möjligheter att skapa jobb inom området hållbar lokal mat. Lokala parter samverkar men det behövs mer av utbildning och utveckling och samarbete med större aktörer som Luleå kommun, landstinget, Naturskyddsföreningen.

Nu under Luleås framtidsvecka inbjuder vi till en kraftsamling kring jobb och mat på hållbart sätt.