Insändare Att stänga in Luleå sjöstad med en bro för Norrbotniabanan över Svartösundet är ett obegripligt och oförlåtligt missgrepp.

Kommunalrådet Niklas Nordström har trummat ihop ett gäng personer i Visby som representerar olika aktörer som är inblandade i planerna på Norrbotniabanan.

Läs mer: Ett strypgrepp på sjöstaden Luleå

Helt plötsligt och utan några som helst nya eller utredda planer och konsekvenser påstår nu Nordström att det finns stöd för att dra en kommande Norrbotniabana via Kallax flygplats och att bygga en jättebro från Hamnholmen till Luleå tågstation.

Är det så här man styr nu för tiden? Det lär bli reaktioner över lättsinnet i de inblandades tänkande. En högst personlig reflektion är att flera av dessa personer som träffades i Visby inte har några kopplingar till Luleå sedan tidigare. Speciellt vår nye landshövding.

Det är ett mycket vårdslöst uppträdande av de inblandade att efter ett lobbymöte i Visbyyran arrangerat av Niklas Nordström helt plötsligt ställa sig bakom en dragning av banan som innebär en bro över Svartösundet som stänger in Luleå sjöstad. Föga professionellt och respektingivande.

Frågan är; varför dra banan via flygplatsen och inte över Gäddvik där det redan finns två broar. Vem skall åka tåg till flygplatsen förutom Piteåborna. Inte åker Luleåborna till järnvägsstationen för att gå på ett tåg till flygplatsen. Det gäller även för övriga länet. Man åker direkt till flygplatsen. Inte in till Luleå för att åka tåg två kilometer. Pendlingen med tåg man påstår det finns behov av mellan Umeå - Skellefteå - Piteå till Luleå kan med fördel ske via Gäddvik. Varför över flygplatsen? Enligt Trafikverket kommer Norrbotniabanan rullas av godstrafik till över 90 procent. Persontrafiken blir blygsam och kopplingen till flygplatsen är obegriplig.

Nu är trafikplanen beslutad att gälla för Norrbotniabanan till Skellefteå. Inte till Norrbotten. Det dröjer 15–20 år tills den är i Skellefteå. Sedan kanske banan dras till Norrbotten. Det dröjer ytterligare minst lika länge innan den är klar till Luleå. Kostnad? Ingen verkar ha en susning. Under tiden har vi den enkelspåriga stambanan som redan är överbelastad. Politikerna och de som var med i Visby har en häpnadsväckande dålig koll. En nödvändig låg bro över Hamnholmen och Svartösundet stänger av Luleå från all sjötrafik samt segelbåtar för all framtid. Luleå har en djuphamn ända in till cityområdet. Förstör inte Luleå för framtiden och respektera Luleås historia som stor sjöfartsstad.

Ugglan