Insändare Svar till insändaren "Bara förlust på rökförbud", publicerad i Kuriren 13 juli.

Det fanns utpekade rökrutor runt hela festområdet och varför är det är så synd om de människor som röker? Vad jag vet och förstår har varenda en

som röker en gång börjat av fri vilja. Vilka risker utsatte sig de rökare som gick till de anvisade rökrutorna? Hur många led någon medicinsk skada av att följa dessa anvisningar? Rökförbudet gällde inom det folktätaste området.

Artikelbild

Felet är att rökare i alla tider aldrig har behövt visa någon som helst hänsyn och även nu klagar de på att folk ifrågasätter och inte vill vara passiva rökare. Många tål heller inte tobaksrök eller lukten av den som nyss har rökt, ja de flesta som lider av astma och eller allergi far oerhört illa när någon röker i deras närhet.

För en astmatiker sväller andningsvägarna igen och de får svårt att överhuvudtaget andas. Många som röker anser att det är en mänsklig rättighet. Motfrågan är självklar; är inte rätten att andas en tyngre och mer självskriven mänsklig rättighet? Både astma och allergi räknas in bland de dolda handikappen. En med svår astma som blir utsatt för tobaksrök tar dagar på sig innan han eller hon är återställd. Så finns det också de som

röker och leker experter på exempelvis astma. De säger det är väl bara att ta mer medicin. Min motfråga blir då om den som har hjärtfel eller högt blodtryck blir frisk om de ökar på sin medicinering? Då blir svaret nej. De kan bara ta den mängd som läkaren har rekommenderat. Då säger jag tänk att så är det också för astmatiker och allergiker.

Nils-Gustav Ökvist

Luleå