Inget kravlöst medborgarskap

5 november 2019 06:00

Självklart ska det inte ställas särskilt höga krav för att få fortsätta vara svensk medborgare. Men att undvika att begå exempelvis terrorbrott är också något som de allra flesta klarar av utan problem. Trots det rimliga i att åtminstone undersöka möjligheten att kunna dra in medborgarskap, instruerar regeringen medborgarskapsutredningen att inte göra det.

I stället ska utredningen enbart fokusera på ökade krav för att kunna få ett svenskt medborgarskap. Grundläggande kunskaper i svenska och samhällskunskap ska uppvisas innan en person kan få ett svenskt pass.

Allt detta är i sig fullt rimligt – många fördelar kommer med ett svenskt medborgarskap, vid sidan av värdet i sig att bli medborgare, och därför bör vi också kräva viss kunskap om språket och samhället.

Till detta bör dock finnas ett visst krav på att den som väl blivit svensk medborgare förväntas ta viss vara på det – genom att inte begå brott som hotar rikets och andra medborgares säkerhet.

Indraget medborgarskap bör också kunna användas som incitament för att människor inte ska ljuga sig till ett sådant. Ett medborgarskap som erhållits på falska premisser bör av den anledningen upplösas automatiskt, eftersom det ju gäller för en person med vissa påhittade egenskaper som i strikt bemärkelse inte existerar.

I en debattartikel i Aftonbladet (30/10) förespråkar Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer just detta. Han poängterar också att den utredning som han själv ledde 2013 förespråkade möjlighet att återkalla ett medborgarskap för någon som fått det på felaktiga uppgifter.

Nya krav för att både få och behålla ett svenskt medborgarskap innebär dock att mer praktiska regler måste övervägas. Det bör till exempel vara möjligt för den som ljugit, eller den vars föräldrar ljugit, om exempelvis sin ålder att under ett par år rätta till de uppgifterna.

Vad gäller de som begått terrorbrott kan medborgarskapet bara dras in om personen också har ett annat medborgarskap.

Någon som enbart är svensk medborgare ska inte göras statslös. Däremot finns det anledning att undersöka om en person som tidigare haft ett annat medborgarskap, men sagt upp det, har möjlighet att återfå det medborgarskapet då det finns anledning att dra in det svenska.

Att bli svensk medborgare bör vara av en viss symbolisk betydelse. Det är det också för många i dag – betydligt mer än för många av dem som fötts med sitt medborgarskap.

Men för att det också på pappret ska vara värt något är det rimligt att vissa krav ska uppfyllas för att få det, och för att behålla det. Det är inte minst ett sätt att uppvärdera de medborgare som varken ljugit eller begått terrorbrott.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Agnes Karnatz/SNB