Vad ska man tro om cancerrisken på Strömbackaskolan? En utredning utförs av universitetslektor Lennarth Nyström vid Umeå universitet, på uppdrag av Piteå kommun. Enligt Piteå-Tidningen har denne Nyström haft som ambition att undersöka cancerfallen i hus Oden, men det har visat sig vara omöjligt eftersom kommunen inte haft "... statistiken över vilka som arbetat var." (PT 2014-05-22) Varken utredaren, som nu är inne på sitt femte år, eller kommunen kan alltså få fram uppgifter om vilka personer som arbetat i hus Oden på Strömbacka. Man häpnar!

Samtidigt anser utredaren att resultatet ”känns betryggande” och kommunens representant är nöjd med utförande och resultat ... Man häpnar igen. Vad ska man tro?