Handlar inte bara om pengar

22 april 2017 06:00

De senaste månaderna har ett flertal medier uppmärksammat att vi på P&K TimeApp AB tagit beslut om att fortsätta att inte göra avdrag med en karensdag eller betala ut en sjuklön på 80 procent, när våra medarbetare blir sjuka. Dessutom tog vi beslutet att också betala normal tand- och sjukvård för våra medarbetare samt bekosta synundersökning och eventuella glasögon.

Aldrig kunde vi tro att ett sådant, för oss ganska självklart beslut, skulle få så pass stora efterskalv med medial uppmärksamhet och mängder av telefonsamtal och mejl; inte minst har antalet sk spontanansökningar varit glädjande.

Ett av mejlen kom från Maria Hazard på det lilla konsultföretaget Obeya PR, som uppmärksammade mig på Arbetsmiljöverkets drygt ett år gamla föreskrifter, för att motverka bland annat arbetsrelaterad stress.

Enligt reglerna ska arbetsgivarna se till att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Ungefär var tredje anmälan om arbetssjukdom uppges vara orsakad av sådant som är kopplat till hur arbetsgivaren organiserar arbetet eller hur relationerna ser ut på arbetsplatsen, sk organisatoriska eller sociala faktorer enligt den senaste arbetsskadestatistiken.

Arbetsmiljöverket har producerat en informationsfilm, Utmaningen, och den kan jag rekommendera både arbetsgivare och arbetstagare att titta på (den finns på Arbetsmiljöverkets hemsida; www.av.se). Den har redan haft närmare 200 000 visningar och kampanjen kring de nya föreskrifterna har exponerats mer än 29 700 000 gånger.

För självklart är det så att det i första hand inte handlar om pengarna; varken för oss som arbetsgivare eller för våra anställda. Det handlar istället om att skapa en bra och positiv arbetsmiljö, som skapar optimala förutsättningar för god psykisk och fysisk hälsa hos oss alla.

Pengar är viktigt och du kan göra mycket för pengarna, men du kan inte köpa dig ett bra liv eller en god hälsa. Våga välja väg och gör det som vi alla vinner på.

Lars Knapasjö,

vd P&K TimeApp AB

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!