Fria ord: Vems pengar är våra pengar?

19 oktober 2019 06:00

På Facebook uttalar sig diverse S-politiker om hur mycket extra skatteintäkter som Luleå kommun får in genom att satsa pengar på olika jippoarrangemang av typ "Mello", "Postkodmiljonären", arrangemang som det inte är kommunens grunduppgift att satsa pengar på.

Säkert är de ivrigt påhejade av diverse tjänstemän som verkar ha varit frånvarande på mattelektionerna i skolan, jag tänker här på svamlet om att "Mello" skulle ge en massa miljoner extra i skatteintäkter till kommunen. Istället kostar den bara pengar för kommuninnevånarna.

Kostnaderna skulle inte betalas med skattebetalarnas pengar som Kommunföretagens VD beskrev det, utan med Kommunföretagens pengar – som naturligtvis också är skattebetalarnas pengar.

Jag skulle gärna vilja att dessa politiker och tjänstemän redovisar vilka extra skatteintäkter som skulle tillfalla kommunen av den typen av arrangemang.

Jag vill även ha en redovisning av hur man kan anse att Kommunföretagens pengar inte också de är skattebetalarnas pengar? Kommunföretagens pengar skapas ju så gott som uteslutande genom att kommunen i olika bolag mot betalning tillhandahåller tjänster till skattebetalarna i kommunen. En klar och öppen redovisning av underlaget för påståendena och synsättet är det minsta som man som skattebetalare kan begära.

Ulf

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!