Fria ord: Våra världsledare styrs av de panikslagna

17 mars 2020 06:00

Panik råder i vår värld. Likt en kreatursflock rusar många fram mot okänt mål.

Att bromsa framfarten för de panikdrabbade låter sig inte göras. Åtgärder vidtas som får motsatt effekt mot vad som var tänkt.

Det stabila ledarskapet som skulle kunna lugna de panikslagna verkar inte finnas. Några världsledare har försökt, men motats in i leden av de panikslagna. Möjligen har de sett sin position som ledare hotad om de inte omedelbart hörsammar de panikdrabbades höga röster.

Det här handlar om det världsomspännande ”hjärnspöket” coronan. Detta lilla virus har i dag bringat en hel värld ur balans. Som ni ser så behövs inga atombomber för att skapa panik i världen. Om grogrunden är den rätta, alltså ett nytt litet virus, så är paniken på plats.

När denna försynta ”snuva” (coronan ) bedarrar och mänskligheten nyktrar till och inser att det hela rör sig om ett influensavirus med begränsad effekt på mänskligheten, då blir det tid att analysera det inträffade. Den analysen kommer då att peka på, att våra världsledare har låtit sig styras av de panikslagna.

Världsledarna har helt enkelt låtit sig drivas till beslut som inte borde ha tagits. I stället borde de panikslagna ha fått en handfast vägledning av våra världsledare, som då givit en lugnande effekt, men så blev det inte. När denna panik har stillats, så bör en långtgående analys göras, för att någon sådan här galenskap inte ska ske igen. Våra media borde också rannsaka sig själva och inse att de har en skuld till det inträffade. De borde på ett bättre sätt ha hjälpt till att lugna människorna i stället för att förstora upp galenskaperna.

Men hoppet är att innan sommaren är här, så kan sakligheten ha hunnit i kapp paniken och vi kan återgå till det som bör göras ! Som avslutning kan det nämnas, att ordet panik härstammar från den grekiska guden Pan. Guden Pan gillade att skämma slag på getter, så i dessa dagar kan man nästan tro att Guden Pan är här ibland oss och tror att vi är getter!

Sture Nilsson

Sjulsmark

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!