Fria ord: Tågtrafiken är på väg ner i diket!

5 mars 2020 06:00

Nu måste regeringen och Trafikverket tänka om och se till att tågtrafiken Umeå/Vännäs – Luleå skyndsamt får ökad kapacitet. Fler och fler vittnar om den dåliga standarden på tågen och nattågen. Turtätheten är dålig och kapaciteten på den befintliga stambanan är sedan flera år utnyttjad till 100 procent. Behovet att åka tåg ökar stadigt.

Nu skall busslinjerna mellan Luleå – Umeå minskas eller upphöra. Då ökar naturligtvis trycket på tågförbindelserna. Tågtrafiken utgörs nästan helt av godstrafiken. Uppskattningsvis handlar det om drygt 50 tåg per dygn på stambanan.

Sträckan mellan Umeå och Luleå måste omgående byggas ut med dubbelspår. Tågtrafiken står snart inför en trafikinfarkt. Den viktiga godstrafiken för Norrbotten har stannat av i kapacitet eftersom det endast finns ett spår. Utrymme för ökad persontrafik finns ej.

Allt för länge har regeringen och berörda myndigheter struntat i dessa kända fakta. Behovet av ökad tågtrafik och mer spårkapacitet har fått stå tillbaka för mantrat om Norrbotniabanan i framtiden. Nu har norra stambanan fått en viss upprustning med blamd annat fler mötesplatser. Fortsätt upprustningen och bygg dubbelspår hela vägen mellan Umeå och Luleå så snabbt det bara går. Det är nödvändigt.

Norrbotniabanan är fortsatt höjd i dunkel. Beslut saknas och någon finansiering finns inte. Kostnaden är faktiskt inte ens känd. Det finns endast gissningar. Dragningen är inte heller klar. I den senaste och hafsigt framtagna infrastrukturplanen finns Norrbotniabanans dragning endast med till Skellefteå. Förhoppningarna som det flaggats för senast är att EU skall skjuta till pengar så att planeringen av Norrbotniabanan kan fördjupas. Det enda konkreta som har hänt sedan det symboliska spadtaget för NB-banan en vecka före valet är att röjningsarbete har påbörjats för de 9 km spår mellan Umeå och Dåva.

Det här håller inte. Sätt igång jobbet med dubbelspår. Norrbotniabanan mellan Umeå - Luleå är i bästa fall klar om 25 år. Förmodligen är banan ännu längre bort i tiden. Om den blir av!

Under tiden fördjupas tågproblemen. De måste lösas nu!

Ugglan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!