Fria ord: Ska hon tvingas döda?

7 mars 2020 06:00

Mitt äldsta barnbarn mönstrar i år.

Hon går andra året på gymnasiet, engagerar sig för klimatet och har många planer för framtiden.

Samtidigt lägger regeringen fram ett förslag om att få skicka väpnad trupp till Finland för att bevaka finska gränser utan att först fråga riksdagen. På en fråga från FOI svarar regeringen att den inte gör skillnad mellan olika personalkategorier. Väpnad trupp omfattar såväl anställd personal som värnpliktiga. Likaså skriver regeringen att ’totalförsvarspliktig personal kan användas inom ramen för fördjupade försvarssamarbeten med andra stater’.

Jag blir alldeles kall. Mitt barnbarn har ingen aning om att hon kan skickas att vakta finska gränser med vapen i hand. Inte heller kan hon föreställa sig att hon ska delta som soldat i det regeringen kallar försvarssamarbeten med andra länder. Som vi vet handlar det samarbetet inte bara om Finland utan också om USA och andra Nato-länder.

Jag vill inte att mitt barnbarn ska skickas att vakta andra länders gränser, inte heller till krig under Nato-befäl i länder som jag knappt kan placera på kartan. Jag vill inte att hon ska tvingas döda människor som inte gjort henne något ont, människor som aldrig hotat oss och inte heller vårt land. Jag vill inte ha hem henne i en kista.

Mormor

Aktiv i Fredsrörelsen i Stockholm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!