Fria ord: Nej tack till i Södra hamn

5 december 2019 06:00

Teknikens Hus är inget vanligt nöjesställe. Det ska ge unga människor kunskap och väcka nyfikenhet och intresse för teknik och vetenskap. Det ska vara en länk mellan universitetsvärlden och samhället i övrigt.

Aldrig har ett sådant uppdrag känts mer nödvändigt än nu med de ungas befogade oro över sin egen framtid. En inriktning mot klimatfrågor borde vara en spännande utmaning för verksamheten.

Självklart ska Teknikens Hus vara kvar på Porsön. Vill man bygga nytt kan det ligga på östra sidan av Haparandavägen i parken mellan universitetsområdet och Yttervikens industriområde. Här finns både parkeringar och kollektivtrafik. Parken ger möjlighet till studier och experiment i det fria.

Södra Hamnplan är porten ut mot omvärlden, symboliserad av stålportalen i Smedjegatans förlängning. Härifrån upptäcker man skärgården och här kan vi låta kryssningsfartyg och vackra segelskepp från hela världen lägga till mitt i stadens centrum. På vintern har vi isbrytarna och den fantastiska isbanan. Det sätter Luleå på kartan som ett unikt besöksmål både sommar och vinter. Ett Naturrum med servering kan presentera Luleå och ge service åt båttrafiken, och planen tjänar som en fri yta för allehanda evenemang.

Rusa inte iväg utan tänk igenom vad det viktigaste ändamålet är med Teknikens Hus respektive Södra Hamnplan. Frågan är större och viktigare för Luleå än vad många kanske tror.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Tirsén