Fria ord: Klimat-bidrag till alla

9 november 2019 06:00

Hur kan landsbygden bli vinnare i klimatomställningen?

Ett klimatbidrag till varje medborgare med ökad andel till landsbygdsbor kan vara svaret.

Landsbygden har redan förlorat mycket på den allmänna samhällsomvandlingen. Samhällsservicen krymper, arbetstillfällena minskar och avfolkningen tilltar.

Och nu är vi mitt upp i ännu en stor utmaning, nämligen klimatförändringen. En beboelig värld för våra barn och barnbarn kräver att vi lämnar fossilsamhället bakom oss. I klartext, antalet bensin- och dieselbilar måste kraftigt minska. Även landsbygden måste bidra till omställningen men vi får inte blunda för att här är förutsättningarna sämre eftersom avstånden är längre och kollektivtrafiken är bristfällig.

Avgift och Utdelning kallas förslaget som ligger bakom idén om ett klimatbidrag. Tanken är att utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken ska kosta mycket mer så att förorenaren får betala för klimatskadan. Men sedan skall hela intäkten betalas tillbaka i princip i lika delar till alla medborgare. Klimatsvaret driver detta förslag och vill att en ökad andel går till landsbygd och ännu mer till glesbygd.

Om Avgiften är 4 kronor per liter bensin/diesel så skulle det innebära att en familj i glesbygd får en Utdelning på nästan en tusenlapp varje månad. Över hälften av befolkningen skulle få mer tillbaka än de lagt ut i ökade drivmedelskostnader.

Men vilka bilägare är det som går back? Inte minst kring storstäderna är SUVen populär (där ändå kollektivtrafiken fungerar väl). Väljer man i dagens läge att satsa på en fossildriven jättebil så får man i så fall stå sitt kast.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingela Bollgren Hjertqvist