Fria ord: Fel recept för tillväxt

9 november 2019 00:00

Vid senaste kommunfullmäktige i Luleå höjdes flera röster för ytterligare skattehöjning i Luleå.

Med tanke på de ”glesbygdskatter” i olika former som redan pålagts oss från Staten, kommer knappast ytterligare kostnader för den enskilde och närigsliv att bidra till att Luleås attraktionskraft ökar hos investerare, näringsliv och en rörlig befolkning.

Låt Luleå växa mot sina ambitiösa mål, ostört av försvårande/förhindrande ekonomiska pålagor. Många inovativa entreprenörer upplever dessa svårigheter redan nu. Låt icke deras situation bli svårare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy E Eriksson Iakttagare