Fria ord: Blundar för problemen med jordartsbrytning

5 december 2019 06:00

De som föredrar så kallade förnybara energislag blundar för var avfallet från brytningen av de jordartsmetaller som behövs för att tillverka solceller och magneter till vindkraftverk tar vägen!

I avfallet finns radioaktivt torium, som läggs i öppna deponier och hotar vattentäkten Gula Floden i Kina! Att inte lyssna på dem, som också vill bli fossilfria, men vill använda toriumet till att minska förvaringstiden 200 ggr för avfallet från dagens kärnkraftverk och vilkas metoder är tusentals gånger effektivare än "förnyarnas" och dessutom gör att fortsatt uranbrytning inte längre behövs, är obegripligt!

Att vind- och solkraft inte är planerbar och att stor svängmassa är ett måste för att klara hastiga stora frekvensändringar förnekar ingen ingenjör! Europas svängmassa fås i huvudsak med vatten-, kärn- och kolkraft. Om all vår kärnkraft avvecklas kan en storstörning inträffa en gång i veckan vid torrår!

Om vind- och solkraft utökas ytterligare blir de siamesiska tvillingar till ny kärnkraft eftersom det är närmast politiskt omöjligt bygga ny vattenkraft i vårt land!

Om alla länder tar bort fossil elproduktion försvinner svängmassan från kolkraftverk. Ytterligare satsningar på likströmskablar till kontinenten gör att befintlig svängmassa redan är intecknad!

Kärnkraft och vattenkraft har sedan länge gett Sverige närmast fossilfri elproduktion. Kunskapen ökar långsamt om att nya Gen 4 kärnkraftverk inte kan orsaka olyckor av samma typ som Tjernobyl. Det långlivade avfallet från våra gamla kärnkraftverk och ovannämnda torium räcker som bränsle i Gen 4 kärnkraftverk tills vi har fungerande fusionskraft!Föreslår att på den reservkraft som varje kraftslag behöver för att uppfylla sin leverans till kunden, läggs en rejäl merkostnad på elräkningen då den ersätts med annat kraftslag.

Då vi förnyar avtalet på el tvingas vi därför välja på vilket sätt som strömmen produceras, men också reservalternativen! Modifiera därför elmätarna, Inför obligatorisk timmätning. Vi väljer vilken sorts el vi vill ha, tillverkad av sol-, vind-, vatten-, värme- eller kärnkraft! Valet fastställer priset per kWh, men att priset på elräkningen fördubblas för det reservalternativ vi valt om förstahandsvalet inte räcker till och trefaldigas i sista hand!Producenterna får sitt normalpris, resten av det som kommer på strömräkningen tillfaller en fond liknande kärnavfallsfonden, men då för att bygga ny kärnkraft! Metoden skulle passa Ygemans, KD, M och L:s dilemma i energikommissionen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tage Nilsson