2015: pensionärer får påslag med 1,1 procent. Framtiden ser fortsatt dyster ut för pensionerna. Det är när det så kallade balanstalet i pensionssystemet inte uppnår 1,0 (balans mellan plus och minus i systemet) som bromsen slår med automatik. Pensionsmyndighetens årsredovisning ”Orange rapport” som behandlar 2013, och som publicerades 25 april, skriver myndigheten om framtiden: ”I bassenariot är balanstalet under ett 2018-201 ...”

Bromsen som redan har löst ut tre gånger och sänkt inkomst- och tilläggspensionerna 2010, 2011 och 2013 ser alltså ut att träda i funktion två år till, och det i närtid.

Dessutom innebär de tre redan inträffade ”bromsåren” en så kallad balanseringseffekt som håller nere pensionsökningarna över en länge period. Den perioden tror Pensionsmyndigheten i dag kommer att pågå till och med 2024, enligt bedömningarna i "Orange rapport" 2013.