Flygskatten slår hårt mot den ideella idrotten

4 april 2017 06:00

Förslaget om en flygskatt riskerar att bli en straffskatt på den norrbottniska idrottsrörelsen med ökade kostnader som följd. Redan idag är resekostnaderna för att delta i cuper, tävlingar och seriespel över hela landet en tung utgiftspost. Den nya skatten skulle öka kostnaderna ytterligare och försvåra för länets idrott att vara en del av övriga idrottssverige.

Vi oroas också över att dyrare resor kommer att innebära att det blir än svårare att locka stora evenemang till länet. Norrbotten går då miste om turistekonomiska intäkter och en möjlighet för länets innevånare att ta del av spännande evenemang på hemmaplan.

Självklart är det viktigt att idrotten tar sitt ansvar för miljön och vi verkar för att miljömässiga transporter ska tillämpas i den utsträckning det är fysiskt möjligt. Merparten av resorna sker i dag med buss, tåg och bil men när avstånden är långa kan flyget bli enda alternativet.

Vi vet att förslaget kommer att slå hårt mot länets idrott. Ideellt arbetande idrottsledare sliter redan idag hårt för att få ekonomin att gå ihop och för att erbjuda ungdomar en möjlighet att mäta sina krafter både inom och utanför länets gränser. Idrotten har som mål att hålla avgifterna låga för att säkra upp att så många som möjligt kan delta i verksamheten. I ett läge där regeringen och samhället ofta påtalar vikten av att öka den fysiska aktiviteten och förbättra folkhälsan är det viktigt att inte försvåra möjligheterna att hålla avgifterna inom föreningslivet nere. Likaså är det viktigt att inte omöjliggöra för de tävlings- och seriesystem som är en central del i idrottsrörelsen.

Vi har idag svårt att överblicka exakt hur stor kostnadsökningen för den norrbottniska idrotten blir, men vi vet att det rör sig om mycket stora belopp. Bara för sju av länets elitföreningar beräknas flygskatten innebära ökade resekostnader på cirka 1 miljon kronor per år.

Vi vädjar till Sveriges politiker - försvåra inte för norrbottnisk idrott att vara en del av den idrottsliga gemenskapen i landet. Vi drömmer om ett rundare idrotts-Sverige, men flygskatten riskerar istället att skära av landets norra delar från resten av Sverige. Den utvecklingen vill vi inte se.

Leif Nordström

Ordförande i Norrbottens idrottsförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!