I dag, den 26 maj vaknade vi upp till en ny och hårdare verklighet. Extremisternas svart/vita världsbild och lösningar har accepterats av tillräckligt många för att vår framtid skall uppfattas som än mer höljd i osäkerhetens och tveksamhetens dunkel.

Med sina tvärsäkra idéer om hur vårt Europa skall bli ”bättre” sprids också en förskräckande doft ur historiens gravkammare där gamla förtryckarregimer och totalitära idéer än en gång sticker upp sitt fula tryne. Det räcker med att följa riksdagsarbetet och fördjupa sig i extremisternas förslag och framtidsvisioner, för att framtidstron skall vittra sönder. Det gäller dem alla med gemensamt EU- hat och ovilja till fruktbärande samarbete. Med sina tunna populistiska utsagor har folket duperats. De ha gjort det lätt för sin framgång genom att yvigt lova det som de flesta vill höra i stället för att ärligt beskriva konsekvenserna av de förslag som kommer att lamslå ekonomier och kraftigt begränsa innovationer och entreprenörskap, med långtgående konsekvenser för arbetslösheten och utanförskapet som växer. Låt icke detta uppredas i vårt nationella val i september. Det är samma förutsättningar som gäller då!