Vill du ha fler förskoleplatser i Norrbotten? Ökad lärartäthet? Mer resurser till vården?

Ska det finnas resurser att satsa på den svenska välfärden, beror det på hur våra företag i Norrbotten utvecklas. Vill vi fördela resurser måste vi också se till hur de skapas.

I Norrbotten arbetar 24.682 personer i företag som exporterar till EU och 74 procent av exporten går till EU. Det är den största andelen bland alla län i Sverige. Tillväxten i Europa lyfts av friare handel med andra länder. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle därför ge en ökad tillväxt, fler jobb och mer pengar till vård, skola och omsorg i Norrbotten.

Därför vill Folkpartiet fördjupa och utveckla samarbetet inom EU och genom friare handel med andra länder. Sverige har USA som viktigaste exportmarknad utanför EU. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle därför ge fler jobb och ökad tillväxt på båda sidor av Atlanten och inte minst i Norrbotten. Vi har nu en historisk möjlighet och Folkpartiet vill att Sverige ska vara pådrivande för att detta frihandelsavtal ska bli verklighet.

Det finns partier som anser att EU inte är något för Sverige. Partier som vill fördela resurser utan att bry sig om hur de skapas. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill att Sverige lämnar EU. Miljöpartiet har strukit kravet på utträde och kallar sig ”EU-kritiska”. Samtidigt ska skatter och arbetsgivaravgifter höjas och Sverigedemokraterna vill stänga gränserna.

Hur ska vi skapa de resurser som välfärden behöver, om vi ställer oss utanför den viktiga inre marknaden? Det är handeln som har skapat vårt välstånd, och den behöver vi utveckla om vi även vill utveckla välfärden. Att vara för EU är att vara för Sverige och för utvecklingen i Norrbotten. När du röstar den 25 maj, rösta på ett parti som gillar Europa, jobben och välfärden.