Varje delegat kan få upp till sju miljoner per år i ersättningar nästan helt skattefritt. Lön, traktamente, ersättningar för administration som anställda, kontorshyror, datorer med mera. Någon redovisning eller krav på motprestation finns inte. Förr fick egna partiet större delen av bidragen, numera behåller varje delegat det mesta i egen ficka. Inte undra på att EU-aspiranterna lovar och ger sken av att kunna påverka, mycke snack i det blå för en bra födkrok för delegaterna. Sverige ligger i Europas yttersta utkant, får

20 platser av 750, nej, samma anslutning som Norge vore bra mycket vettigare, kostar bara fem miljarder per år mot nu 40 miljarder. Besparingen 35 miljarder behövs till fattigabarnfamiljer, fattigpensionärer och arbetslösa - cirka 2,5 miljoner svenskar.