Ett strypgrepp på sjöstaden Luleå

9 juli 2019 06:00

Några mäktiga Luleåmän har haft möte i Almedalen och förordar nu det östliga alternativet för Norrbotniabanan. Järnvägen dras via flygplatsen över Hamnholmen med en fast järnvägsbro över Svartösundet. ”Ett historiskt misstag att välja en annan dragning” anser kommunalrådet Niklas Nordström (NK 4/7). Enligt referatet i tidningen är den stora fördelen att den knyter ihop Luleå hamn med Luleå flygplats.

Vi som inte var med i Almedalen kan ha svårt att förstå just det argumentet. Varför är det så viktigt att köra tåg mellan hamnen och flygfältet? Norrbotten är den norra ändpunkten för alla tre trafikslagen. Ska vi först få varor med båt söderifrån för att omgående flyga tillbaka dem söderut – eller vice versa? Beskriv er vision!

En fast, låg järnvägsbro över Svartösundet vore förödande för Sjöstaden Luleå. Isbrytarna har blivit en del av stadsbilden. De årliga besöken av kryssningsfartygen och skolskeppen vid Södra Hamn är härliga, lukrativa evenemang och fin reklam för Luleå. Vi minns besöket av ostindiefararen Göteborg och ett legendariskt VM för tolvor 1988.

Liknande händelser får Luleåborna aldrig uppleva igen. Järnvägen klarar inte branta lutningar och bron lär bli för låg för ordinära segelbåtar och för våra större turbåtar, som knappt går under Bergnäsbron. Inga segel norr om Strömören. Utan båtlivet dör fjärdarna och kajerna – och Luleå förlorar sin själ. Det vore ett ”historiskt misstag” och ett illdåd att välja den östliga dragningen!

Visionen om Sjöstaden Luleå föddes av Jan Thurfjell i början av 80-talet. Jan var pensionerad arkitekt, musiker, seglare och aktiv i fastighetsbolaget Lillviken med ett antal affärsfastigheter i Luleå. Det blev en mycket fruktbar vision. I Norra hamn fick vi Norrbottensteatern (den ville Riksteatern först lägga på Storheden) med vackra träkajer runt viken. Jan köpte och byggde om skutan Patricia för att ge ytterligare liv åt kajen. Där ligger numera ”Bistro Bar Brygga”.

Så kom Kulturens hus med fin utsikt över vattnet. I Södra hamn byggdes bostadskvarteren Tutti Frutti och Ettans båthamn med kajer och båtliv. Södra Hamnplan är porten mot skärgården och den stora världen. Det finns ännu mer att göra på temat Sjöstad!

I stället för att strypa Sjöstaden med en järnvägsbro över Svartösundet förordar jag att vi behåller det västliga alternativet för Norrbotniabanan. Då hamnar järnvägsbron vid Gäddvik där det redan finns två låga vägbroar.

Innan Luleå förordar den östliga eller västliga dragningen av Botniabanan hoppas jag att beslutet tas i demokratisk ordning och att så många Luleåbor som möjligt får komma till tals!

Hans Tirsén

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!