Ekonomin är till för människorna – inte tvärtom

4 juni 2019 06:00

Den viktigaste drivkraften i Vänsterpartiets politik är jämlikhet. Med jämlikhet kan vi skapa sammanhållning mellan olika grupper i samhället. Vi kan också skapa sammanhållning mellan stad och land. Vi behöver sammanhållning kring stora viktiga framtidsfrågor, varav den viktigaste är klimatomställningen.

Att leda en kommun är ett stort ansvar. Det kräver ledarskap, lyhördhet, framsynthet och ekonomiskt ansvarstagande. Vänsterpartiet vill vara med och ta det ansvaret.

Vi har lagt ett budgetförslag som med marginal klarar lagens balanskrav. Vi föreslår ett mindre överskott än socialdemokraternas och moderaternas gemensamma budget. Det beror på att vi vill värna viktiga verksamheter, exempelvis skolor och förskolor på landsbygden.

Vi måste också ställa krav på regeringen. Luleås situation är inte unik. Ett flertal kommuner har idag stora ekonomiska problem och tvingas därför till stora nedskärningar på grund av otillräckliga statsbidrag. Samtidigt planerar regeringen att avskaffa värnskatten.

Borttagen värnskatt innebär att den allra rikaste procenten, de med över 60.000 kronor i månadslön, får en skattesänkning på sex miljarder kronor. Jag har inte hört någon lokal (S)-företrädare protestera mot detta, exempelvis när Lövén eller andra ministrar har besökt Luleå.

Vi behöver öka skatteinkomsterna i Luleå. Om inte staten skjuter till mera pengar i statsbidrag behöver vi sannolikt höja skatten inom något år.

Det finns de som inte kommer att gilla en skattehöjning, men vi kan inte fortsätta som nu. Det som sker i Luleå nu är att kommunen, precis som Sverige, håller på att klyvas på mellan dom som har och dom som inte har, mellan stad och land. Misstron mellan det nuvarande styret och medborgarna ökar på ett sätt som skadar Luleås utveckling för många år framöver.

Vi kan inte fortsätta på den vägen som socialdemokraterna och moderaterna är inne på idag. De protester som vi hör idag är resultatet av detta års besparingsbeslut. Planen för S och M är att fortsätta i samma takt ytterligare 2-3 år framåt. Det kommer att drabba skola, äldreomsorgen, kulturen och fritiden. Den nedskärningspolitiken skapar ett otryggt och kallt samhälle.

Jo, vi behöver ordning på ekonomin men vi behöver också ett gott samhälle. Ett samhälle som solidariskt håller ihop och kan ge en välfärd som alla medborgare kan lita på. Ekonomin är till för människorna – inte tvärtom.

Bertil Bartholdson (V),

gruppledare i Luleå kommunfullmäktige

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!