Efterfrågas: En trygg sjukförsäkring

Känner du någon som är långtidssjuk? I så fall känner du med stor säkerhet någon som drabbats av avslag eller indragen ersättning från Försäkringskassan.

3 augusti 2019 06:00

Denna person har sannolikt antingen blivit oerhört fattig eller av ekonomiska orsaker tvingats att återgå till arbete eller söka jobb, trots att den fortfarande är sjuk -- detta för att inte bli vräkt och hamna hos Krono­fogden. Det är nämligen tusentals människor med kroniska sjukdomar, fysiska och psykiska nedsättningar och av läkare bedömd arbetsoförmåga, som blir nekade sin rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Administrativa handläggare, som aldrig träffat patienterna, bedömer och beslutar ifall de ska få eller inte få ersättning för sin period av sjukdom och arbetsoförmåga. Av visselblåsare och fackliga ombud har vi fått veta, att Försäkringskassans handläggare pressas av sina chefer att avslå fler ansökningar -- en ”morot” för högre lön -- och att de får kritik ifall de beviljar ”för många” ansökningar.

Till sak hör att det är läkare som sjukskriver, när en person saknar arbetsförmåga längre än en vecka. Det kan ingen person göra själv. Det är alltså läkares bedömningar, som ligger till grund för sjukskrivningen. Så hur och varför har en helt obekant icke-medicinskt utbildad ”kontorsmänniska” mandatet att avslå?

Försäkringskassan menar att läkares intyg behöver skrivas bättre och innehålla ”rätt formuleringar”. Frågan man spontant ställer sig då, är om inte läkares medicinska kunskaper är viktigare än deras formulerings- och skrivförmåga? Är det inte dags att vi åter börjar lita på läkarna?

Vad anser du om dagens sjukförsäkring? Är du okej med hur illa sjukdomsdrabbade människor behandlas? Är det här ett system du vill låta gå i arv till dina barn och de kommande generationerna?

Om ditt svar är nej, så är det hög tid att du engagerar dig och säger ifrån.

Det kan du göra genom en insändare och i olika sjukförsäkringsrelaterade grupper på till exempel Facebook. Att du hjälper till att sprida den här informationen bidrar till en trygg sjukförsäkring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrica