Det går bra för Luleå...

6 augusti 2019 06:00

Den som börjat sitt försvarstal har redan erkänt, sägs det.

"... vår politik ger trygghet och välfärd till de många människorna."

Så slutar det väl dekorerade socialdemokratiska försvarstalet i Norrbottens-Kuriren den 17 juli.

Läs: S-profiler: Det går bra för Luleå

Alla vet och ni som nu företräder socialdemokraterna i synnerhet, att ni inte har folket med er. Men kalla gärna medborgerligt ansvarsfulla åsikter för "högt tonläge" och att "säga nej till allting". Vi har i något tidigare sammanhang även kallats "mobben". Tack för det.

Detta är helt otroligt! Under de 55 år som jag har bott i Luleå, har aldrig något som liknar detta förekommit. Att som förtroendevald totalt strunta i det ansvar som man tagit på sig och med en så oförblommerat nonchalant attityd möta de människor som man valts att företräda. Ja, det kommer att gå till historien!

Ni lägger ner byaskola efter byaskola. Med det följer sedan nedläggningar av matbutiker och annan service. Familjer som köpt hus och tänkt sig en framtid på landet, tvingas nu ägna flera timmar per vecka åt dyr extra bilkörning. Många föräldrar har på grund av eget arbete, inte möjlighet att skjutsa och hämta. Istället tvingas barnen till långa bussresor två gånger dagligen. Tidigare har de själva kunnat promenera mellan hemmet och skolan.

Alla som själv har eller har haft barn vet att detta förfaringssätt inte kan fungera mer än högst tillfälligt. Barn är inte att likställas med en packe varor som godtyckligt kan fraktas, lastas om och fraktas igen och igen.. Dag efter dag...

Ni säger att ni vill minska på kostnader för personal. Själv ser jag framför mig att en ökad kurativ verksamhet blir nödvändig bland de berörda barnen. Att redan från sex års ålder bli tvingad att börja pendla är rent omänskligt. Under den tid som barnen sedan måste vänta på att bli hämtade, behövs personal som ser till att barnen inte somnar av utmattning och leda.

Sedan vill ni minska på kostnader för lokaler. Synd bara att alla dessa nedlagda skolor ändå måste hållas uppvärmda för att inte skadas. De måste även fullvärdes försäkras som tidigare, så den kostnaden går inte att komma ifrån. Svårt är att se att någon skulle vilja hyra dessa tomma lokaler. Den nedlagda K-märkta Kyrkbyskolan får för övrigt inte användas till annat än skolverksamhet, vilket ni väl också borde vara informerade om.

Lotta Gröning skriver om den i Sverige ökande klyftan mellan stad och landsbygd, om familjer som inte vill ha sina barn i svenska skolor och pensionärer som lämnar landet. Kanske blir detta den nya "svenska modellen" och "hela Sverige ska leva" får stå som en misslyckad utopi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mycket bekymrad kommuninnevånare