Sveriges riksdag och regering månar om vår folkhälsa. Vi har myndigheter, lagar och förordningar som gör trafiken säkrare, som minskar risken för att utsättas för passiv rökning och som reglerar vilka mediciner och preparat vi kan få tillgång till utan recept. Det är bra. Samtidigt är den enskilt största risken för ohälsa och för tidig död kopplad till felaktig kost, men vi har få lagar som säger vad vi får och inte får stoppa i oss.

Matskandaler och företagsgranskningar visar att handelns främsta intresse är att tjäna pengar, inte att förse oss med bra mat. Som konsumenter bombarderas vi varje dag av budskap kring vad vi ska och inte ska äta, och även om vi läser det finstilta på baksidan av förpackningen är det inte lätt att veta om man väljer det som är rätt för miljön, etiskt och för min egen hälsa. Det blir alldeles för komplext för enskilda individer att kunna göra hållbara matval. Här vilar samhällets ansvar tungt.

Sverige är ett av länderna med lägst självförsörjningsgrad i Europa. Politikerna kan inte längre ducka för att livsmedelsproduktionen håller på att försvinna från Sverige. Den lokala maten ger stora möjligheter att profilera vårt land och våra regioner som något unikt. I takt med att den inhemska produktionen av mat minskar förlorar vi en del av vår identitet och kultur.

Därför måste den nationella livsmedelsstrategin peka ut vem på myndighetsnivå som ansvarar för att sammanföra expertkunskap från olika instanser; med uppdrag att öka tillgången på svensk, bra mat som en central del i den hållbara samhällsutvecklingen.

På tisdag, den 12 april anordnar vi ett avslutande seminarium för att samlas kring Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. En strategi är en samling vältänkta och välformulerade ord, som pekar ut i vilken riktning vi ska gå. Men för att förverkliga den krävs resurser, hjärta och mod. Och att hela Norrbottens livsmedelskedja samt våra politiker, kommuner, myndigheter, handeln och konsumenter tar sitt ansvar. Men om inte den nationella livsmedelsstrategin går i fronten är en regional livsmedelsstrategi inte mycket att ha.

Styrgruppen för Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat genom

Victoria Sjöholm-Jansson,

lantbruksdirektör länsstyrelsen i Norrbotten

Anna Lindberg,

regional utvecklingsdirektör, Norrbottens läns landsting

Anita Lindfors,

utvecklingsstrateg, Kommunförbundet Norrbotten

Herbert Nyman,

styrelseordförande, LRF Norrbotten