Debatt: Vi måste ha full beredskap

24 juli 2018 06:00

De flesta av oss såg fram emot en sommar med sol, bad och en hel del glass.

Istället kommer många att förknippa sommaren 2018 med lukten av brandrök, oro och stora partier av aska efter eldens framfart i skog och mark. Många kommer att komma ihåg detta som en av de absolut varmaste somrarna i mannaminne. Då vi också fick uppleva en utbredd torka och vattenbrist till följd av värmen.

Runt om i Sverige rasar just nu ett flertal skogsbränder och många drabbas av dess framfart. Vi ser det ske i Norrbotten. Många riskerar att förlora sin skog, sina djur och sitt hem till följd av skogsbränderna. Det är allvar och då visar regeringen upp ett passivt ledarskap när det behövs som mest. Handlingskraft behövs för att säkerställa att resurser finns tillgängliga i hela landet. Stora värden står på spel, det räcker inte att bara utvärdera efteråt som regeringen hänvisat till. De behöver agera och vidta åtgärder på både kort och lång sikt.

Sverige är för dåligt upprustat i denna krissituation. Detta är nu andra gången i år som Sverige måste låna in brandflyg på grund av att Sverige saknar tillräcklig nationell förmåga. Vi är sårbara och skogsägarna får stå för kostnaden, samtidigt som det bidrar till stor oro i närområdet och personer behöver i värsta fall evakuera från sina hem. Centerpartiet vill att regeringen omgående påbörjar införskaffning av eget nationellt brandflyg. Sverige måste kunna släcka även mycket omfattande, intensiva och parallella skogsbränder nationellt. Vi vill se att brandflyget utnyttjas mer även när det inte används i någon skarp insats, exempelvis i övrig statlig räddningstjänst.

En av de stora utmaningarna just nu är att få kapaciteten och uthålligheten att räcka till. Räddningstjänst och frivilliga gör otroliga insatser i arbetet med att släcka bränderna och vi måste se till att öka deras möjligheter. Centerpartiet satsar 21 miljoner per år för att öka antalet frivilliga livräddare. Men det behöver göras saker i den akuta situation som nu råder och där måste vi förlita oss på nuvarande S och MP regeringen som är ansvariga. De behöver visa på ledarskap och agera. Bränderna måste stoppas här och nu.

Linda Ylivainio,

toppkandidat riksdagen (C)

Nils-Olov Lindfors,

toppkandidat regionfullmäktige (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!