Dags för reflektion

17 oktober 2019 06:00

Senaste tidens turbulens i Luleå Kommun väcker många frågor hos mig som medborgare. Jag hoppas att (S)tyret ställer sig själv fler frågor därtill. Nu är det verkligen dags för självrannsakan och reflektion, vilka beslut och vilket beteende har orsakat denna händelsekedja? Vad hade ni kunnat göra annorlunda? Jag tror jag vet svaret, men det är som alltid bäst att ni kommer fram till det själva. Vi medborgare finns här om ni vill ha råd för en mer hållbar politik framåt där öppenhet, dialog och demokratiska värderingar står i fokus. 

Luleåbo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Opinionsmaterial