Bygg och anläggning är ett bra framtidsval

11 mars 2019 06:00

Gymnasievalet närmar sig. Många skolor och program konkurrerar om elevernas val. Men redan nu vet vi att den som väljer bygg- och anläggning har goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sveriges Byggindustrier har låtit opinionsundersökningsföretaget Ipsos kartlägga behovet av arbetskraft hos drygt 800 medlemsföretag. Bristen på rätt utbildad kompetens är stor. Åtta av tio bygg- och anläggningsföretag uppger att man har svårt för att hitta nya medarbetare. Det gäller framförallt självgående yrkesarbetare som snickare, murare, plattsättare och golvläggare. Två av tre företag uppger dessutom att verksamheten begränsas av bristen på tillgänglig arbetskraft.

Arbetskraftsbristen ställer stora krav på oss som arbetar för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Tillsammans med fack och myndigheter vill Sveriges Byggindustrier få fler att känna sig hemma i byggbodarna. Utan en breddad rekrytering kommer vi inte kunna nå behovet av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt.

Morgondagens byggnadsarbetare är tjejer och killar som vuxit upp med dataspel som Minecraft och som nu vill prova att bygga i verkligheten. Men för att en breddad rekrytering ska vara möjlig krävs att både föräldrar och studie- och yrkesvägledare uppmuntrar framförallt unga tjejer att välja bygg- och anläggning. Det politiska målet om 25 procent kvinnor inom bygg- och anläggning till 2030 är en viktig signal och en överlevnadsfråga för branschen.

Möjligheterna till en god löneutveckling är stora. Inför det stundande gymnasievalet har Svenskt näringsliv och Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram fakta om hur det går för eleverna på alla program på svenska gymnasieskolor. Den framtagna statistiken visar bland annat hur eleverna etablerar sig på arbetsmarknaden.

Elever som gått yrkesförberedande program inom energi, bygg, teknik och el uppnådde högst snittinkomster tio år efter att de lämnat gymnasiet. Genomsnittsinkomsten för tidigare elever på bygg- och anläggning är hela 295.000 kronor om året. Det kan till exempel jämföras med medieprogrammet där inte ens hälften av eleverna lyckas etablera sig i yrken som de utbildats för.

Sverige växer. Snart är vi elva miljoner invånare. Det kräver fler bostäder, skolor, vårdcentraler och idrottsplatser. Väg och järnväg behöver underhållas och byggas ut. Framtiden för den som väljer någon av våra yrkesgrupper är ljus. Välkomna till bygg!

Fredrik Kristiansson,

lokal chef, Luleå, Sveriges Byggindustrier

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!