Bussa åt andra hållet

23 maj 2019 06:00

Det är inte självklart att glesbygdens barn måste ha långa skoldagar för att skolan försvinner. Om politiker vågade satsa på en hållbar framtid skulle inga skolor läggas ned. Barn behöver blandas om för att lära sig alla lika värde. Skolbussar från större orter till landsbygden är en lösning. När elevunderlaget minskar eller ökar behövs inga ombyggnader eller nedläggningar. Storskolan som planeras i Luleå är ett dåligt alternativ, om man inte vill ha den typ av samhälle som vi ser i förorterna till Stockholm, Göteborg och Malmö där lärarna inte ser vad som sker på rasterna med mobbning, rökning, psykisk ohälsa, sprit, kriminalitet och droger.

Greta Anette Malmsten, Huddinge

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!