Det är i högsta grad beklagligt att kommunalrådet Roslund väljer att skyller på LOU, Lagen om offentlig upphandling, att det inte finns närproducerat kött i Piteå kommuns upphandling. Det finns många goda exempel som visar att han har fel. Det inte är LOU som sätter hinder i vägen, det är bristande politiska ambitioner. Som Centerpartiets ledamot i kommunstyrelsens au, reserverade jag mig därför mot beslutet.

Genom majoritetens bristande vilja, kommer det nu fortsatt att serveras kött från bland annat grisar som fått svansen kuperad. Det största bekymret med det, är inte att knorren är borta i sig. Det största problemet är i stället anledningen till varför man väljer att kupera: nämligen att grisen är stressad och inte mår bra. Knorren tas bort därför att grisar som har för lite utrymme och som inte får böka naturligt, blir stressade och kan då ägna sig åt kannibalism vilket börjar med att de biter svansen av varandra. Genom att i förväg kupera svansen, åtgärdar man bara symptomen till stressen medan orsaken finns kvar.

I Sverige är det förbjudet med svanskupering eftersom vi vill att djuren ska ha det bra. Här finns krav på större utrymme, frigående suggor, material att böka i och plats för ett naturligare beteende som grisen mår bra av. Detta kostar av naturliga skäl pengar för lantbrukaren, men i Sverige står vi upp för en god djurvälfärd. Därför är det så beklagligt att kommunalrådet slår ifrån sig ansvaret för detta och väljer att handla kött som producerats med för djuret betydligt sämre villkor.

Genom att föra dialog med näringen, dela upphandlingen i flera varukorgar, lämna möjlighet att leverera inom ett begränsat geografiskt område eller att leverera till ett ställe där varorna sedan samlastas och körs ut till enheterna, kan vi öka andelen närproducerade varor. Att vi på köpet öppnar upp för en utveckling av den norrbottniska köttproduktionen får vi se som en bonus i form av ökade skatteintäkter och öppna landskap.