Jag går på en medelstor gymnasieskola på lite mer än 800 elever med varierande bakgrund och olika åsikter. Alla ska ha rätten att avgöra vad som händer på skolan och i samhället runt om oss.

Jag sitter med i elevrådet på Björknäs, där jag driver saker för att förändra skolan och göra den bättre. Just nu arbetar vi med skolvalet, där alla får möjlighet att vara med och rösta. Omröstningen påverkar inte valet för vem som ska sitta i parlamentet, men det är en väldigt bra inkörsport för att unga ska intressera sig för politik i framtiden.

Alla ni som går i skolan (sexan i grundskolan till tredje året i gymnasiet) och inte har skolval bör prata med er rektor samt elevråd om detta. Det är en viktig del av skolan, det är en del av samhällskunskapen att veta och förstå hur demokrati fungerar i Sverige och Europa. I skollagen står det: " Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor."

Med andra ord så ska man få möjligheten att få en grund i hur det demokratiska samhället fungerar. Vi tar undervisningen ett steg längre från den vanliga samhällskunskapen och ger just denna möjlighet till att rösta i ett val och få veta hur allt går till. Med denna text vill jag säga: Gå och rösta, vare sig du röstar i skolvalet eller i vallokalen. Det spelar ingen roll om du röstar på ett parti eller om du röstar blankt. Men kom ihåg, röstar man inte så har man ingen rätt att gnälla i efterhand!